Advocatenkantoor Maat

Personen- en familierecht 

Algemene praktijk

Oude Rijksweg 106
  4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

telefoon: 06 1602 9442
0113-561646
email: fmaat@mrmaat.nl

Contact opnemen
Familierecht

In het familierecht draait het om alles wat met het gezin en familie en uw persoonlijke levenssfeer te maken heeft. Mr Maat heeft een zeer uitgebreid netwerk op dit gebied, zodat het in de meeste gevallen mogelijk is om de juiste hulp en ondersteuning een conflict op te lossen zonder dat daar een gang naar de rechter nodig is.. Een goede werkrelatie met alle ketenpartners in de regio maakt dat het vaak lukt om de situatie ten goede te keren. Lange en kostbare procedures kunnen daarmee voorkomen worden. Als het toch zo ver moet komen, dan helpt de specialistische kennis en kunde van mr. Maat om uw zaak tot het juiste einde te brengen. Bij familierecht kunt u denken aan echtscheiding, verdeling van de huwellijksgoederengemeenschap, alimentatie, gezagskwesties of vaderschapsacties. Ook kunt u daarbij denken aan advies omtrent huwelijkse voorwaarden of testamenten, adoptie of de erkenning van kinderen.

Hippisch recht

Het hippisch recht is een rechtsgebied dat de afgelopen decennia steeds meer aandacht krijgt. Al sinds het begin van haar loopbaan heeft mr. Maat zich op dit rechtsgebied toegelegd, met als gevolg dat sneller de juiste strategie kan worden gekozen en de juiste argumenten worden belicht, zodat een zaak goed gepresenteerd wordt. Aan mr. Maat hoeft u gebruik en vaktermen niet meer uit te leggen en ook de het ontstaan en de gevolgen van veterinaire bemerkingen zijn veelal bekend. Goede relaties in de hippische wereld, waaronder dierenartsen, klinieken, gedragsdeskundigen, trainers en handelaren dragen bij aan een vlotte inschatting van uw zaak. Zowel grote professionele partijen als de hobbyist met één paard zijn klant bij mr. Maat en beide typen zaken brengt zij met veel plezier tot een succesvolle afwikkeling. 

  
Foto: Whoopy

Algemeen verbintenissenrecht

Het verbintenissenrecht is het rechtsgebied waarin is vastgelegd hoe mensen zich tot elkaar hebben te verhouden. Het gaat daarbij over contracten, over mondelinge afspraken, over hoe we vinden dat we met onze medemens horen om te gaan. Als iemand onrechtmatig heeft gehandeld en u daarvoor schadevergoeding wil, is dat algemeen verbintenissenrecht, als iemand zijn afspraken met u niet nakomt en u heeft daar schade van, valt dat onder het verbintenissenrecht. Mr. Maat is civilist in hart en nieren en staat u in geschillen van deze aard graag bij. 

Mr. Floortje Maat 

Mr. Floortje Maat studeerde rechten aan de Erasmus Universiteit. In 2004 studeerde zij af en werd zij advocaat. 

In december 2007 richtte zij Advocatenkantoor Maat op. Zij legt zich toe op de algemene civielrechtelijke praktijk, met een nadruk op het familierecht en het hippisch recht. Mr. Floortje Maat is ook opgeleid tot mediator. 

In de periode 2013-2015 voltooide zij de specialistenopleiding familierecht van de Vereniging Familie- en erfrechtadvocaten en Scheidingsmediators, vFAS. 

In 2016 voltooide zij de opleiding tot bijzondere curator en werd nadien door de rechtbank regelmatig gevraagd om de belangen van minderjarigen te behartigen in geschillen tussen hun ouders. 

Mr. Floortje Maat heeft in het rechtsgebiedenregister van de Nederlandse orde van advocaten de volgende hoofd- (en sub) rechtsgebieden geregistreerd:     
Algemene praktijk:                         burgerlijk recht    
Personen- en familierecht:          bijzondere curator Echtscheidingen, alimentatiezaken, omgangsregelingen Jeugdbeschermingsrecht Mediation Ouderschap en erkenning

Op grond van deze registratie is hij/zij verplicht elk kalenderjaar volgens de normen van de Nederlandse orde van advocaten tien opleidingspunten te behalen op ieder geregistreerd hoofdrechtsgebied.  

Links

www.advocatenorde.nl
Website van de Nederlandse Orde van Advocaten

www.verenigingfas.nl
website van de specialistenvereniging voor familierechtadvocaten

www.rechtspraak.nl
Website van de Nederlandse rechtspraak, waarop regels, procedures en uitspraken te vinden zijn.

www.rvr.nl
website van de Raad voor Rechtsbijstand, die beslist over aanvragen voor gefinancierde rechtsbijstand.

Advocatenkantoor Maat

Oude Rijksweg 106
4458 AL ‘s-Heer Arendskerke

telefoon: 06 1602 9442

0113-561646

fmaat@mrmaat.nl