Incasso

Indien u een vordering heeft op een ander en deze ander weigert deze vordering om welke reden dan ook te voldoen, heeft u er belang bij dat de goede argumenten aan de rechtbank worden voorgelegd en de vordering zodanig wordt ingericht dat de kans zo groot mogelijk wordt gemaakt dat een aanzienlijk deel van uw vordering geincasseerd kan worden. Advocatenkantoor Maat kan u daarin bijstaan.