Consumentenrecht

U koopt in een winkel een product, maar dat blijkt niet te kunnen wat u werd toegezegd. U koopt bij de garage een auto die binnen een week kapot gaat. U verkoopt uw huis en na de grote verbouwing van de nieuwe eigenaren, blijkt de fundering rot te zijn. Dit zijn allemaal problemen waarin iedereen verzeild kan raken en waarin de verschillende uitspraken van de rechter elkaar in razend tempo opvolgen.

Indien u schade lijdt door het handelen van uw wederpartij of door uw wederpartij in een procedure betrokken raakt, zoekt u een advocaat die voor uw belangen opkomt. Advocatenkantoor Maat is hiervoor uw partner.