Beslag

Het kan voorkomen dat u - terwijl u van zins bent dat u een vordering op een ander heeft - ziet gebeuren dat uw wederpartij vermogensbestanddelen naar elders (bijvoorbeeld naar het buitenland) aan het verplaatsen is. Omdat u een vordering heeft, heeft u er belang bij te voorkomen dat deze vermogensbestanddelen 'kwijt' raken. U kunt dan beslag laten leggen op bepaalde vermogensbestanddelen zodat u deze nog kunt uitwinnen als u de zaak uiteindelijk wint.

Het kan ook voorkomen dat iemand iets van u heeft en het weigert aan u af te geven. Ook in dat geval kunt u beslag op uw eigendom leggen. De rechter beveelt de wederpartij dan om uw eigendom terug te geven.

Beslag kan op vrijwel ieder vermogensrecht worden gelegd. In voorkomende gevallen is het ook aantrekkelijk beslag te leggen om druk op de wederpartij uit te oefenen. Advocatenkantoor Maat kan u bij het leggen van het beslag terzijde staan.