Aansprakelijkheidsrecht

Door toedoen van een ander kunt u schade lijden. Dit kan zijn schade die het gevolg is van een gebrekkig product, het gevolg van een verkeersongeval, letselschade, schade die het gevolg is van nalatigheid van de zijde van uw werkgever, een medische behandeling, etcetera.

Het verkrijgen van schadevergoeding in het aansprakelijkheidsrecht vergt vaak een lange adem. Advocatenkantoor Maat zal zich inspannen binnen een redelijke termijn het optimale resultaat voor u te bereiken.